Produse și servicii

Derulabil 3.2/2.4

Localizare

– panou dinamic cu vizibilitate crescuta
– in zone de trafic pietonal sau combinat
– in zone cu standard arhitectural si protectiv mai ridicat
– iluminat din interior

Tip poster

– hartie white back armata cu fibre si zipuita


CERTIFICĂRI ȘI AFILIERI
COMPANII DIN GRUP

Informatii investitori
© 2013 - 2021 Way Media. All rights reserved.